تبلیغات
آهنگ های یاس - متن آهنگ شیخ حیله گر از یاس


چــــــــیست فــــرق آدمـــی بـــا جانــــور...؟
تا کـــــه می نـــــازد به خــــــود از آن بـشر...! 

آدمـــــی را گـــــر نبــــود ایـــــن امـــــــتیاز...
بــــــود بــــیش از جانــــــور غـــرق نـــــیاز...!

هســــت ایــــن نیــــروی مـــمتاز بـــــــــشر
عقــــــل دور انــــــدیش و آینــــده نگـــــر...؟

در شـــــگفتم مــــن چـــــرا ایــن بــرتری...؟
گشــــته در او مایــــــه وحـــــشلیگــــری...!

در طــــــبیعت بــــــی گــــمان هـــر جانــــــور
هســــت در هنـــگام سیری بی خطــــــر...!

مــــن نـــــمی دانـــــــم - نـــــمی دانــــم...

چرا نوع بشر وقت سیری می شود خون خوارتر...؟!

بـــــــــــــــر مـــــیــــــان جنــــگـــل دور و دراز
هـــــــــیچ حیوان دیده ای هم جــنس باز...؟!

هـــــــــیچ شــــــیری دیده ای در بیشـــه زار
جـــــــــمع شــــیران را کـــشد بالای دار...؟!

هـــــــــیچ گــــــــــرگی بوده که از بحــر مقام
گـــــــــــرگ ها را کرده باشد قتــل عــام...؟!

هـــــــــیچ مـــــــــــاری دیده ای با زهــر خود
کشــــــته ها بـــــــرپا کند در شــهر خود...؟!

هـــــــــیچ میـــــــــمون ساخته بمب اتــم..!
تــــــا کـــه هستی را کند از صحنه گـــم...؟!

دیده اید......؟؟؟

دیـــــــــــــده ای هــــــــرگز الاغـــــــی بارور 
مــــــــــــین گــــــــذارد کار زیر پای خـــر...؟!

هــــــــــــــــــیچ اسبی دیده ای غـــیبت کند
یـــــا به اســــــــــب دیگــــری تهمت زند...؟!

هــــــــــــیچ خرسی آتــــش افروزی کن...؟!

یـــــا گــــــــــرازی خــانمان ســوزی کند...؟!

هــــــــــــیچ گاوی رو دیده اید که از اعـــــتیاد 
داده گــــاو و گــــــاوداری را به بـــــــــــاد...؟!

پس چرا......؟؟؟

پــــــس چـــــــــرا انسان با عقـــل و خـــــــرد
آبــــــــــروی دام و دد را مــــــــی بـــــرد...؟!

پــــــس بــــــــــود دیـــــــــــــوانه بـــی آزارتر
زان که محــــروم است از عقل بـــــــشر...؟!

مولوی.......

مــــــــــــــــولوی استاد حکمت در جــــــــهان
کــــــــرده بس این نکته را شیرین - بــیان...؟!

آزمــــــودم عقـــــــــــل دور اندیــــــــش را...
بــــــــد از این دیوانه ســــــــازد خویش را...؟!

زیــــن سبب آن کــس که می نوشد شراب...
تا شــود لایــعقل و مســــت و خــــــراب...؟!

چــــــون شــــود از عقـــــل حیلت بی خبــر...

پس شرف دارد ......

پس شـــــرف دارد به شــــیخ حــیله گــر...؟!

پس شـــــرف دارد به شــــیخ حــیله گــر...؟آهنگ های یاس - متن آهنگ شیخ حیله گر از یاس
 
 

محل درج آگهی و تبلیغات
 


چــــــــیست فــــرق آدمـــی بـــا جانــــور...؟
تا کـــــه می نـــــازد به خــــــود از آن بـشر...! 

آدمـــــی را گـــــر نبــــود ایـــــن امـــــــتیاز...
بــــــود بــــیش از جانــــــور غـــرق نـــــیاز...!

هســــت ایــــن نیــــروی مـــمتاز بـــــــــشر
عقــــــل دور انــــــدیش و آینــــده نگـــــر...؟

در شـــــگفتم مــــن چـــــرا ایــن بــرتری...؟
گشــــته در او مایــــــه وحـــــشلیگــــری...!

در طــــــبیعت بــــــی گــــمان هـــر جانــــــور
هســــت در هنـــگام سیری بی خطــــــر...!

مــــن نـــــمی دانـــــــم - نـــــمی دانــــم...

چرا نوع بشر وقت سیری می شود خون خوارتر...؟!

بـــــــــــــــر مـــــیــــــان جنــــگـــل دور و دراز
هـــــــــیچ حیوان دیده ای هم جــنس باز...؟!

هـــــــــیچ شــــــیری دیده ای در بیشـــه زار
جـــــــــمع شــــیران را کـــشد بالای دار...؟!

هـــــــــیچ گــــــــــرگی بوده که از بحــر مقام
گـــــــــــرگ ها را کرده باشد قتــل عــام...؟!

هـــــــــیچ مـــــــــــاری دیده ای با زهــر خود
کشــــــته ها بـــــــرپا کند در شــهر خود...؟!

هـــــــــیچ میـــــــــمون ساخته بمب اتــم..!
تــــــا کـــه هستی را کند از صحنه گـــم...؟!

دیده اید......؟؟؟

دیـــــــــــــده ای هــــــــرگز الاغـــــــی بارور 
مــــــــــــین گــــــــذارد کار زیر پای خـــر...؟!

هــــــــــــــــــیچ اسبی دیده ای غـــیبت کند
یـــــا به اســــــــــب دیگــــری تهمت زند...؟!

هــــــــــــیچ خرسی آتــــش افروزی کن...؟!

یـــــا گــــــــــرازی خــانمان ســوزی کند...؟!

هــــــــــــیچ گاوی رو دیده اید که از اعـــــتیاد 
داده گــــاو و گــــــاوداری را به بـــــــــــاد...؟!

پس چرا......؟؟؟

پــــــس چـــــــــرا انسان با عقـــل و خـــــــرد
آبــــــــــروی دام و دد را مــــــــی بـــــرد...؟!

پــــــس بــــــــــود دیـــــــــــــوانه بـــی آزارتر
زان که محــــروم است از عقل بـــــــشر...؟!

مولوی.......

مــــــــــــــــولوی استاد حکمت در جــــــــهان
کــــــــرده بس این نکته را شیرین - بــیان...؟!

آزمــــــودم عقـــــــــــل دور اندیــــــــش را...
بــــــــد از این دیوانه ســــــــازد خویش را...؟!

زیــــن سبب آن کــس که می نوشد شراب...
تا شــود لایــعقل و مســــت و خــــــراب...؟!

چــــــون شــــود از عقـــــل حیلت بی خبــر...

پس شرف دارد ......

پس شـــــرف دارد به شــــیخ حــیله گــر...؟!

پس شـــــرف دارد به شــــیخ حــیله گــر...؟

.: Weblog Themes By blogina.ir :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : بلاگینا